DÖNMƏZ

sözünü dəyişməyən; əzmli, dözümlü.
DOSTMƏMMƏD
DÖNÜŞ

Digər lüğətlərdə