DÜÇAR: DÜÇAR ELƏMƏK (ETMƏK)

подвергать, подвергнуть
DÜBARƏ
DÜDƏMƏ