DÜBARƏ

Farsca “iki”, barə isə “dəfə” deməkdir (“ikinci dəfə” anlamını verir).Dü şeş (iki şeş) qəlibi üzrə əmələ gəlib. Bizdə “ikinci dəfə” mənasında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DUZƏX
DÜBBƏDÜZ

Digər lüğətlərdə