DÜMƏRDİ

is. [ fars. ] köhn. İkiadamlıq.
[Ağa Mərdan:] Ağa Kərim, bizim nökərlərdən birisini göndər, bazardan çilovpəzdən 4 nəfər üçün dörd dümərdi boşqabda yanında qəndabi çilov gətirsin. M.F.Axundzadə.

DÜMƏLƏNMƏK
DÜMGAH

Digər lüğətlərdə