DƏDÜ DAM

f. ev və çöl heyvanları, bütün heyvanlar, heyvanat.

DƏD
DƏF