daşınmaz əmlakın dövlət reyestr nömrəsi

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq zamanca və Azərbaycan Respublikasının ərazisində dəyişməyən, təkrarolunmaz, daşınmaz əmlak obyektinin vahid şəkildə olduğunu göstərən nömrə

daşınmaz əmlak
daşınmaz əşyalar