DAĞLIQ

DAĞLIQ – DƏRƏLİK Vaxtilə dərətəpəlik olan yuxarı dağlıq hissə indi gülçiçəyə bəzənmişdir. Uçurum, dərəlik, sıldırım qayalıq yerlərdən keçirdim (A.Şaiq).

DAĞLIQ – DÜZLÜK Bura dağlıq, bağçalıq bir yerdir (M.S.Ordubadi); Dərətəpədən düzlüyə çıxdıq (A.Şaiq).

DAĞLI
DAXİLƏN

Digər lüğətlərdə