DABANA

is. Qapının, pəncərənin, darvazanın alt böyründə olub, çərçivəyə girən və yuvasında dönə bilən çıxıntı. Qapının dabanası.
– Tövlə qapısının ağac dabanası cırıldadı… S.Rəhimov.

DABAN-DABANA
DABANBALIĞI

Значение слова в других словарях