DADIQ

Uşaq nitqində xörək əvəzinə, dada işlədilib. Dadıq dadmaq feilindəndir və “xörək” (bu, farscadır) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DADAŞ
DAĞ1