DAD-BİDAD

nida [ fars. ] Adətən “ey dadbidad” şəklində – təəssüf, kədər bildirir.
Müxtəsər, əqlim çaşıb, ey dad-bidad Ərdəbil; Bir də namərdəm, əgər etsəm səni yad, Ərdəbil! M.Ə.Sabir.
Ey dad-bidad! Biz yatmışıq, sel az qalıb gələ, bizi basa! M.İbrahimov.

□ Dadbidad etmək (eyləmək)1) ah-zar etmək, fəryad etmək;
2) ad çıxarmaq, qiyamət eləmək, gurultu qoparmaq; böyük müvəffəqiyyət göstərmək.
Dost yolunda yaxa yırtdım, baş açdım; Gecə-gündüz dad-bidad eylədim. Qurbani.

DAD-AMAN
DAD-DAMAQ

Digər lüğətlərdə