DAD

1
I
сущ.
1. вкус:
1) ощущение, возникающее при раздражении слизистой оболочки языка различными веществами, качеством пищи при еде. Dad üzvləri органы вкуса, dad mərkəzi физиол. центр вкуса, dadı şirin сладкий на вкус, dadı acı горький на вкус, dadı turş кислый на вкус, alma dadı вкус яблока, dadına baxmaq nəyin пробовать, попробовать на вкус
2) ощущение, возникающее от восприятия чего-л. , пережитого, испытанного
2. привкус (посторонний вкус в чём-л. ). Dadını verir nəyin имеет привкус чего
II
прил. вкусовой. физиол. Dad analizatoru вкусовой анализатор, dad hüceyrələri вкусовые клетки, dad aparatı вкусовой аппарат, dad nahiyəsi вкусовая область, dad maddələri вкусовые вещества, dad qıcıqlandırıcıları псих. вкусовые раздражители; dad duyğuları вкусовые ощущения; dadını bilməmək nəyin не знать вкуса чего ; не испытывать чего
◊ dadı qaçmaq потерять вкус; ağzının dadı qaçmaq, ağzının dadını itirmək потерять вкус к чему-л., потерять интерес к чему-л., не находить в чём-л. вкуса, интереса, удовольствия; ağzı dada gəlmək почувствовать прелесть чего , входить, войти во вкус, ощутить, испытать удовольствие от чего-л. ; dadı damağından getməmək: 1. продолжать ощущать удовольствие, полученное от чего-л. очень вкусного; 2. запоминать, запомнить что-л. надолго; долго помнить о чём-л. ; dadından doymaq olmur nəyin язык проглотишь, пальчики оближешь; özgə dadı var очень вкусный, очень приятный на вкус; ağzının dadını bilir губа не дура
2
в сочет. : dada yetişmək (yetmək) приходить (прийти) на помощь, dad istəmək просить о помощи, dada gəlmək см. dada yetişmək, dadı heç yana çatmamaq остаться неуслышанным, dad çəkmək (qılmaq, eləmək) kimdən, nədən жаловаться на кого, на что , dada getmək обратиться с жалобой; обратиться за помощью к кому-л
◊ dad əlindən kimin боже упаси, избави бог, не дай бог
3
сущ. муз. dad (один из начальных эпизодов мугама “Махур”)
DABRAMAQ
DAD-AMAN

Digər lüğətlərdə