DAD₃

nida. Aman, haray, vay.
Ey sevdiyim, səndən qeyri kimim var? Gəl üstümə, aman, öldüm, dad, öldüm! M.V.Vidadi.
Əhdi pozub əgərçi mən üsyanın eylərəm; Ey dad, haray, nə növlə samanın eylərəm. M.Ə.Sabir.

// Çox vaxt “dad … əlindən” şəklində işlənir. Anlayana da can qurban, anlamayana da, dad yarımçıq əlindən. ( Ata. sözü ).
Canım aldın mey üçün, saqi, içirdin mənə qan; Dad əlindən ki, məni al ilə məğbun eylədin. Füzuli.
Aylar keçdi acı illərdən yaman; Dad sənin əlindən, hicran, ay hicran! M.Rahim.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DAD I DAD, LƏZZƏT [Qaysı gilasa:] Yox sənin ətin; Dadın, ləzzətin; Quru sümüksən; Ağaca yüksən (M.Seyidzadə); TAM O da mənim bəxtəvər vətənimin tamıdır; E
  • DAD fəryad — fəğan — haray
  • DAD tam
  • DAD ləzzət — nəşə
  • DAD kömək — imdad
  • DAD şikayət
  • DAD aman — vay — haray

Omonimlər

  • DAD DAD I is. psix. Xarici duyğuların növlərindən biri, tam. Beş-on günlük ömrü var; Şirin bir yuxu yatsın; O da bilsin dünyanın ləzzətini, dadını (S
DAD₁
DAD

Digər lüğətlərdə