DADAPİSDİX’

(Gəncə, Qazax, Şəmkir)
əziyyət, çətinlik. – Bir dadapisdix’nən düzəltdim, yola saldım, getdi (Şəmkir)
DADAMCIL
DADARDOYMAZ