DAHİ

\[ing. Genius; fr. Génie; far. داهٍ \] – mütəfəkkir, mürdik. Farscadan gəlmədir, xariqüladə ağıl və zəkaya malik olan şəxs. Böyük şəxsiyyətlərə, mürdik və uzaqgörən insanlara, əngin zəkaya malik adamlara verilən addır. Dilimizdə dahicə olan fikir və ideya da dahiyanə adlandırılır.
ÇEVRİLMƏ
DALAY

Значение слова в других словарях