DAİMİ

DAİMİ Daimi deyilik, nə siz, nə də mən (S.Vurğun); BAQİ Lakin yenə həmişəki kimi öz fikrində baqi qaldı (Çəmənzəminli); HƏMİŞƏLİK [Qəmər:] Mən burada həmişəlik doktor işləməyəcəyəm (S.Rəhman); ƏBƏDİ (bax).

DAİMA
DAİR

Значение слова в других словарях