daktiloskopik məlumat

İnsanın əl barmaqlarındakı papilyar naxışların quruluşunun xüsusiyyətləri və onun şəxsiyyəti haqqında məlumat

daxili turizm
damazlıq atlar