DALDEY

Sözün əsli dalda kəlməsi ilə bağlıdır. Gilə sözü giley şəklinə düşdüyü kimi, dal­da sözü daldey formasını kəsb edib. Y samiti açıq a səsini yarımqapalı e saiti­nə çevirib, -ey hissəsi güney, quzey sözlərindəki ilə də uyğun ola bilər (“tərəf” deməkdir). Ən etibarlı yozum belədir: söz dal-da-ey kimi olub, ey “tərəf” demək­dir: gün-ey “gün düşən tərəf” və s. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

DALDABAN
DALĞA

Значение слова в других словарях