DAMƏN

Bax: daman. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Utan, qoç Koroğlu, utan

Dağların damənin tutan

Sənin kimi başa çatan

Elin qədrini nə bilir?

        (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)

DAMƏN
DAMƏNDƏ

Digər lüğətlərdə