damazlıq heyvanların bonitirəsi

Heyvanların damazlıq keyfiyyətlərinin və istifadə təyinatının müəyyən edilməsi məqsədi ilə kompleks əlamətlər üzrə qiymətləndirilməsi

damazlıq heyvanlar
damazlıq heyvanların dövlət reyestri