damazlıq heyvanların dövlət reyestri

Damazlıq heyvan cinslərinin və cinsdaxili qruplarının heyvan növləri üzrə mərkəzləşdirilmiş damazlıq uçotu sistemi

damazlıq heyvanların bonitirəsi
damazlıq heyvanların identikləşdirilməsi