DAR

ə. 1) böyük ev; 2) yer, məkan, məqam. Dari-bəla «bəla evi» m. dünya; dari-dünya dünya evi, axirət evinin əksi; dari-elm bax darül’elm; dari-səlam bax darüssəlam; dari-şəfa bax darüşşəfa.

DANİŞVƏR
DARA

Значение слова в других словарях