DARGÖZLÜK

DARGÖZLÜK – SƏXAVƏTLİLİK Məni tərif etməkləri onların dargözlülüyündən və uzağı görmədiklərindəndir (Ə.Əbülhəsən); Azərbaycanlılar qonaqpərəstliyi və səxavətliliyi ilə tanınmışdır.

DARGÖZ
DARIXMAQ

Digər lüğətlərdə