daxili auditor

Daxili audit xidmətinin daxili auditi həyata keçirən əməkdaşıdır

daxili audit standartları
daxili Auditorlar İnstitutu