DAXİLİ

DAXİLİ – XARİCİ Daxili xəstəlik mütəxəssisi lazımdır (Çəmənzəminli); Sizin xarici görünüşünüz barəsində (C.Əmirov).

DAXİLİ – ZAHİRİ Daxili bir maraq məni də saxladı. Zahiri görkəmlərindən yaşlı adama oxşayırdılar (M.İbrahimov).

DAXİLƏN
DAİMA

Digər lüğətlərdə