DAYANQAN

etibarlı, mətin. Qədim oğuz dillərində, dözümlü, dirənişli, səbatlı şəxslərə verilən addır.
DAVRANIŞ
DEDUKSİYA

Значение слова в других словарях