DEBİTLİ

sif. xüs. Müəyyən debitə malik olan. Az debitli köhnə quyular.
DEBİ́T
DEBİTOR

Digər lüğətlərdə