DEFİSİTLİ

sif. Defisiti olan, çıxarı gəlirindən çox olan, ziyan verən, ziyanlı. Defisitli müəssisə.
DEFİSİ́T
DEFİSİTLİK