DEFİSİTLİK

is. Defisitli olma, çıxarın gəlirdən çox olması. Büdcənin defisitliyi.
DEFİSİTLİ
DEFİSİTSİZ

Digər lüğətlərdə