DEFORMÁSİYA

[ lat. ] Bir şeyin şəklinin və ya həcminin dəyişməsi; pozulma.
DEFİSİTSİZ
DEGENERÁSİYA

Значение слова в других словарях