DEGENERASİYA

i. degeneration

DEFORMASİYA
DEGENERAT

Digər lüğətlərdə