DEKLAMASİYA

1. декламация; 2. декламационный;
DEKANLIQ
DEKORASİYA

Digər lüğətlərdə