DEKORÁSİYA

[ fr. ]
1. Əhvalatın vaqe olduğu yerin və şəraitin teatr səhnəsində rəssamlıq, yaxud memarlıq cəhətdən təsviri: səhnə tərtibatı.
[Şaqqulu:] Dekorasiyaları da söküb hərəsini bir divara söykədi. C.Cabbarlı.
Əlvəndi gözlərini dekorasiyadakı balaca deşikdən ayır-mayaraq cavab verdi… S.Rəhman.

2. məc. Zahiri bəzək, bəzək-düzək.
DEKÓR
DEKORASİYAÇI

Digər lüğətlərdə