depozitar

Normativ hüquqi aktlarla müəyyən olunmuş qaydada depozitar fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxs

depozit sertifikatı
depozitar fəaliyyəti