depozitari

Girov qoyulmuş əmlakın satışından əldə edilən hasilatı alan və girovsaxlayanlar arasında bölüşdürən müvəkkil bank

depozitar sistemi
DES

Значение слова в других словарях