DEYR

ə. 1) monastır; kilsə; 2) meyxana. Deyri-muğan atəşpərəstlərin ibadət yeri.

DEYN
DƏAVİ

Digər lüğətlərdə