DİAFRÁQMA

[ yun. ]
1. anat. Döş boşluğu ilə qarın boşluğu arasında olan pərdə.
Heyvanın qarın boşluğu ilə döş boşluğu arasında nazik əzələlərdən ibarət bir pərdə vardır, bu, onun diafraqmasıdır. C.Cəbrayılbəyli.

2. Optik cihazlarda: daxil olan işıq şüalarını azaldıb-çoxaltmaq üçün dairəşəkilli pərdəcik. Fotoaparatın kamerasına düşən işığın miqdarı diafraqma vasitəsilə nizama salınır.
DİABETLİ
DİAFRAQMALI

Digər lüğətlərdə