DİAKRİTİ́K

sif. [ yun. ] dilç. Hərflərin üstündə və ya altında qoyulan.
□ Diakritik işarə – hərfin altında və ya üstündə olan və tələffüzü göstərən işarə.
DİAFRAQMALI
DİAQNÓST

Digər lüğətlərdə