DİALEKT

[ yun. ] dilç.
1. Yerli şivə, ləhcə. Məhəlli dialekt. Bakı dialekti.
2. bax dialektal. Dialekt sözləri.
DİAQRÁM
DİALEKTÁL

Digər lüğətlərdə