DİALEKTİ́K

sif. [ yun. ] fəls. Dialektikaya aid olan, dialektika qanunlarına əsaslanan, metafizikaya zidd olan. Dialektik fəlsəfə. Dialektik təfəkkür. Dialektik üsul. Dialektik materializm.
DİALÉKTİK
DİALÉKTİKA

Digər lüğətlərdə