DİALEKTOLOJİ

1. диалектология; 2. диалектологический;
DİALEKTİKA
DİAMETRAL

Digər lüğətlərdə