DİALEKTOLOJİ́

sif. [ yun. ] dilç. Dialektologiyaya aid olan. Dialektoloji xəritə. Dialektoloji ekspedisiya. Dialektoloji atlas.
DİALEKTOLÓGİYA
DİALEKTOLOQ

Digər lüğətlərdə