DİALOJİ́

sif. [ yun. ] Dialoq mahiyyətində olan, dialoq (mükalimə) şəklində olan.
DİALEKTOLOQ
DİALÓQ

Digər lüğətlərdə