DİAMETRLİ

sif. Diametri müəyyən ölçüdə olan. 10 mm diametrli boru.
DİAMETRÁL
DİAPAZÓN

Digər lüğətlərdə