DİAPAZONLU

sif. Müəyyən diapazonu olan.
DİAPAZÓN
DİAPOZİTİ́V

Digər lüğətlərdə