DİAPOZONLU

s. of great range / compass; geniş ~ səs a voice of great range / compass

DİAPOZON
DİASPOR

Digər lüğətlərdə