DİAQNOST

сущ. мед. диагност (врач, ставящий диагноз)
DİAXRONİYA
DİAQNOSTİK

Digər lüğətlərdə