DİAQNOSTİK

прил. мед. диагностический. Diaqnostik laboratoriya диагностическая лаборатория, diaqnostik punksiya диагностическая пункция
DİAQNOST
DİAQNOSTİKA

Digər lüğətlərdə