DİAQONÁL

[ lat. əsli yun. ]
1. riyaz. Çoxbucaqlının və ya çoxüzlünün yanaşı olmayan təpələrini birləşdirən düz xətt. Dördbucaqlının diaqonalı.
2. Toxuma milləri çəpinə gedən sıx parça növü.
// Bu parçadan tikilmiş. Diaqonal şalvar. Diaqonal kostyum.
DİÁQNOZ
DİAQRÁM

Digər lüğətlərdə