DİAQRÁM

[ yun. ] Müxtəlif kəmiyyətlər arasındakı nisbəti göstərən qrafik təsvir; cədvəl. Neft sənayesinin artım diaqramı.
– O, diaqramlarla kifayətlənməyib … öz fikrini əyani surətdə göstərirdi. M.Hüseyn.
Əhmədov divardakı cədvəllərə, diaqramlara baxırdı. Mir Cəlal.

DİAQONÁL
DİALEKT

Digər lüğətlərdə