DİAXRONİYA

i. dilç. diachrony

DİAXRONİK
DİAQNOSTİKA

Digər lüğətlərdə